einvoices (3)

Od kiedy obowiązuje KSeF?

Krajowy System e-Faktur (e-faktura) jest niemałą rewolucją dla wszystkich podatników dlatego też jest wprowadzany etapowo. KSeF obowiązuje od:

·        Testowanie-  od października do grudnia 2021

·        Rozwiązanie dobrowolne- od 1 stycznia 2022

·        Rozwiązanie obligatoryjne- od 1 stycznia 2024

Od października do grudnia 2021 był prowadzony pilotaż z udziałem podatników i to tą datę uznajemy za początek od kiedy KSeF obowiązuje na polskim rynku. Zostało udostępnione środowisko testowe oraz przedprodukcyjne w którym występuje możliwość sprawdzenia i dostosowania systemów informatycznych. Faktury wystawione w taki sposób nie wywierają żadnych skutków prawnych oraz zostaną usunięte po określonym czasie. Ministerstwo Finansów przeznaczyło specjalny adres emailowy, na który można wysłać uwagi i propozycje modyfikacji.

Od 1 stycznia 2022 e- faktura została wprowadzona jako rozwiązanie dobrowolne. Sprzedawca może zdecydować się wystawiać faktury ustrukturyzowane jednak nabywca nie musi zgodzić się na jej odebranie. Zgoda na otrzymywanie e-faktur powinna być udzielona w formie pisemnej.  W pierwszym półroczu bieżącego roku, zainteresowanie podatników korzystaniem z dobrowolnego KSeF jest dość niskie i odnotowane niecałe 800 uwierzytelnień w porównaniu z ponad 700 tys w środowisku testowym. Wg raportu GUS jedynie 68% firm wystawia faktury elektroniczne, dla pozostałej części przejście z faktur papierowych na e-faktury będzie nie łatwym zadaniem. 

Od kiedy obligatoryjnie obowiązuje KSeF?

Od 1 stycznia 2024 KSeF stanie się obligatoryjnym rozwiązaniem. Zgodę na to wyraziła Rada Unii Europejskiej 17 czerwca br. Na dziś termin ten wydaje się dość odległy, jednak wiedząc jak wiele informacji będzie zawierać e-faktura już teraz należy zacząć przygotowywać swój system do tej rewolucji. 

Zamów rozmowę z ekspertem.

poznaj bezpłatnie możliwości programu . bez zobowiązań