Kto będzie zobligowany do wystawienia E-Faktury?

KSeF, Krajowy System Faktur Elektronicznych, służy podatnikom do wystawiana faktur online w specjalnie opracowanym formacie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Aby poprawie wystawić e-fakturę oraz wysłać ją na platformę KSeF musi ona być przede wszystkim zgodna pod kątem technicznym ze schemą dedykowaną fakturze ustrukturyzowanej, inaczej nie zostanie przepuszczona przez bramkę MF. Naturalnie poza aspektami technicznymi faktura powinna zawierać prawidłowe dane odzwierciedlające stan faktyczny w celu udokumentowania transakcji.

Kto obecnie musi korzystać z KSeF?

Obecnie reżim przesyłania faktur ustrukturyzowanych jest w fazie dobrowolnej dla podatników. Oznacza to tyle, że każdy podatnik obowiązany przepisami ustawy VAT do wystawienia faktury, może zdecydować czy wystawia e-faktury w KSeF. Natomiast w przypadku odbioru faktury z KSeF przez nabywcę, wymagana jest odrębna akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej. Może dojść do sytuacji, kiedy sprzedawca wystawia e-fakturę, mimo braku zgody nabywcy, a dostarcza ją odbiorcy na dotychczasowych uzgodnionych zasadach między stronami.

Co nas czeka w ramach Krajowego Systemu Faktur Elektronicznych?

W trybie nieobowiązkowym podatnik ma możliwość wystawiania wszystkich faktur w KSeF lub tylko części. Natomiast sytuacja zmieni się diametralnie w momencie wejścia w życie obowiązkowego korzystania z KSeF. Zgodnie z decyzją Komisji Unii Europejskiej obligatoryjny KSeF może zacząć obowiązywać od stycznia 2024 roku, pierwotnie planowano wcześniejszy termin tj. kwiecień 2023 roku. W nawiązaniu do wydanego dokumentu obowiązek wystawiania e-faktur będzie leżał na podmiotach posiadających siedzibę działalności w Polsce. Na więcej szczegółów w tej kwestii będzie można liczyć gdy zostanie opublikowany projekt ustawy.

W obowiązujących przepisach ustawodawca dodał w ustawie VAT przepisy w art. 106na-106nd w celu doprecyzowania ogólnych zasady wystawiania, otrzymywania i dostępu do faktur ustrukturyzowanych.

O czym warto pamiętać korzystając z KSeF?

  • wszystkie e-faktury przesłane przez KSeF mają status oryginału;
  • faktura wprowadzone do KSeF może być skorygowana poprzez wystawienie korekty wprowadzonej przez KSeF, co oznacza że wewnętrzne anulacje nie będą miały miejsca.
  • faktura przesłana do KSeF jest fakturą wprowadzoną do obiegu prawnego
  • KSeF zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury elektronicznej. Faktury będą przechowywane w KSeF przez 10 lat.
  • do faktur ustrukturyzowanych nie będą miały zastosowania przepisy regulujące zasady wystawiania duplikatów faktur, ponieważ nie będzie istniała możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury wystawionej za pośrednictwem KSeF.
  • nota korygująca nie będzie mogła być wystawiona za pomocą KSeF, jest do dokument wymagający zgody obu stron;
  • brak warunku posiadania określonej dokumentacji [art. 29a], w przypadku, gdy podatnik wystawia faktury korygujące przy zastosowaniu KSeF.
  • faktury korygujące in minus po stronie podatku naliczonego [art. 86] ujmowane będę w miesiącu ich otrzymania. Podatnik będzie miał obowiązek rozliczyć korektę w miesiącu otrzymania.

Masz dodatkowe pytania?

Umów niezobowiązującą konsultację z ekspertem!