einvoices (2)

Korzyści dla przedsiębiorców z zastosowania KSeF?

Krajowy System e-Faktur będzie obligatoryjny dla podatników mających siedzibę działalności w Polsce dopiero od stycznia 2024 warto jednak już teraz zapoznać się z korzyściami  dla organizacji jakie przyniesie jego użytkowanie. 

Krótszy termin zwrotu VAT

Podatnicy korzystający z KSeF będą mogli skorzystać z możliwości aplikowania o zwrot VAT w krótszym terminie. Aby skorzystać z preferencyjnego 40-dniowego terminu zwrotu, należy spełnić poniższe warunki:

  • posiadać aktywny status podatnika VAT, w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • rachunek bankowy musi być wskazany na „białej liście”
  • podatnik w ciągu ostatniego roku nie posiada żadnych zaległości w składaniu plików JPK_V7M/JPK_V7K
  • wszystkie faktury sprzedaży zostały wystawione w KSeF
  • kwota/nadwyżka podatku naliczonego nie przekracza 3 000 PLN

Koniec z obowiązkiem przedstawiania JPK_FA na żądanie

W przypadku gdy podatnik wystawia wszystkie faktury w postaci dokumentu ustrukturyzowanego zwolniony jest z obowiązku składania na żądanie pliku JPK_FA do organów podatkowych. Wynika to z faktu iż urząd skarbowy będzie miał odpowiednie dane ( które wcześniej zawierała struktura JPK_FA) w KSeF.

Rezygnacja z archiwizacji

Obecnie zgodnie z Ordynacją podatkową podatnik zobowiązany jest do przechowywania faktury przez okres 5 lat od końca roku podatkowego w którym nastąpił termin zapłaty podatku. Dzięki wprowadzeniu KSeF nie będzie konieczności archiwizacji dokumentu z uwagi na fakt iż faktury w formie ustrukturyzowanej będą przechowywane w KSeF przez okres 10 lat. Niewątpliwie pozwoli to na redukcję kosztów związanych z gromadzeniem dokumentów.

Potwierdzenie dostarczenia faktury

Dzięki tzw. raportowaniu w czasie rzeczywistym (z angl. „real time reporting”) nasz kontrahent oraz organy podatkowe otrzymają wystawioną przez nas fakturę niezwłocznie po jej wystawieniu. Dzięki temu podatnik ma pewność że wystawiony dokument dotarł do odbiorcy.

Brak konieczności wystawiania duplikatów

Dzięki korzystaniu z KSeF ten problem przestanie dotyczyć przedsiębiorców z uwagi na to że wszystkie faktury będą dostępne w systemie. Nie będzie możliwości, że dokument ulegnie zagubieniu bądź zniszczeniu a tym samym wystawianie duplikatów przestanie być konieczne.

Ułatwienie w ujęciu faktur korygujących „in minus”

Slim VAT wprowadził przepisy dotyczące momentu ujęcia faktury korygującej warunkowanego posiadaniem dokumentacji potwierdzającej zaistnienie przyczyny korekty. W KSeF podatnik będzie miał możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania w momencie wystawienia faktury korygującej. Dzięki obiegowi  faktury ustrukturyzowanej będzie można w łatwy sposób zweryfikować moment otrzymania dokumentu. Pozwoli to na ujęcie faktury korygującej w tym samym okresie rozliczeniowym zarówno przez sprzedawcę jak i nabywcę.

Chcesz poznać więcej korzyści?

umów się na konsultację z ekspetem invoice app